FreeBannerExchange.nl ROCKET
 
Schrijf je in op FreeBannerExchange.nl


e.mail adres
Password
herhaal password


Reglement

1. Deze service is gratis en er zijn geen kosten voor de gebruiker aan verbonden.

2. Deze service is uitsluitend voor nederlandstalige sites.

3. UITGESLOTEN van deze service zijn:

- Sites die materiaal bevatten waarop COPYRIGHT rust waarvan zij GEEN GEBRUIK MOGEN MAKEN.
- Sites welke illegale activiteiten aanbieden of promoten.
- Sites met een gewelddadig karakter of aanzettend tot rassendiscriminatie
- Sites die godslasterlijk, vulgair of anderzins van slechte smaak getuigend zijn.


4. De beheerders behouden zich hoe dan ook het recht voor om zonder waarschuwing sites te verwijderen die op welke manier dan ook onaangenaam zijn, en die sites zijn gehouden de bij inschrijving verstrekte HTML code van hun site te verwijderen.

5. De gebruiker verplicht zich deze service te gebruiken conform de geldende wetten en netiquette.

6. De beheerders verplichten zich om de best mogelijke service te verlenen desalniettemin kan zij geen garanties verlenen met betrekking tot de inhoud van de ingeschreven sites en het continu correct werken van de hostsite .De gebruiker ziet derhalve bij deze af van de mogelijkheid tot het aanvragen van schadeloosstelling voor welke geleden schade dan ook ontstaan tijdens het gebruik van deze site of tengevolge van slecht functioneren derzelve.

7. De beheerders behouden zich het recht voor deze service op elk moment zonder waarschuwing te veranderen, op te heffen of te beperken.